Wat is osteopathie?

osteopathie.jpg

Osteopathie
Osteopathie is een holistische manuele therapie: je lichaam wordt in zijn totaliteit (holistisch) benaderd en het onderzoek en de behandeling gebeuren met mijn handen.

Het grote voordeel van een holistische aanpak is dat niet alleen je symptomen behandeld worden, maar dat er ook getracht wordt de oorzaak van je probleem aan te pakken.

Een voorbeeld: stel: je hebt kniepijn. Dan zal niet alleen je knie behandeld worden maar wordt er ook gekeken of andere structuren/zones in je lichaam een rol kunnen spelen in die kniepijn: de enkel of voet? De heup? De lage rug?... Spanningen in deze gebieden kunnen –door biomechanische verbindingen- spanningen en functiestoornissen in de knie veroorzaken. Vandaar het verder kijken dan enkel en alleen de probleemzone.

En op deze manier bestaan er in je lichaam honderden anatomische en functionele linken of pathways die we in de osteopathie gebruiken om je lichaam in balans te krijgen en zo je klachten te behandelen.